Proces přijímání nových členů

Členem Krajské hospodářské komory Střední Čechy (dále jen KHK StČ) se může stát každý zájemce o členství.

Jaké kroky musíte podniknout, aby jste se mohli stát naším členem?

Základní podmínky členství:

Členem hospodářské komory se v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a statutem krajské komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list.

Zájemce o členství vyplní přihlášku a příp. prezenční dotazník, které získá na jakékoliv pobočce krajské komory nebo přímo na krajské komoře. Vyplněnou přihlášku včetně dotazníku odevzdá s kopií Živnostenského listu (resp. Výpisem z Obchodního rejstříku) na úřadě pobočky krajské komory nebo přímo na krajské komoře.

Mimo těchto povinností je nezbytné pro přijetí za člena uhrazení členských příspěvků, které podle příspěvkového řádu Krajské hospodářské komory Střední Čechy, který vychází mimo jiné z poplatků stanovených HK ČR a činí:

  • fyzické osoby (živnostenské oprávnění)               500,--Kč/rok
  • fyzické osoby zapsané v OR a právnické osoby   5.000,--Kč/rok

Kromě výše uvedeného je nutné ještě zaplatit paušální poplatek ”Příspěvku na služby komory”, který umožňuje členovi vybrat si vybrat dle jakého kritéria bude paušální poplatek platit, tj. buď v závislosti na počtu zaměstnanců příslušné členské firmy nebo v závislosti na obratu příslušné firmy (viz. více příspěvkový řád).

Členství v komoře je dobrovolné, vzniká dnem projednání a schválení přijaté přihlášky představenstvem krajské komory. Schválením přihlášky se zájemce stává členem HK ČR a veškeré informace získává prostřednictvím krajské komory nebo příslušné pobočky (”domovské” pobočky) krajské komory.

Členství v lze zrušit ze strany člena písemným prohlášením nebo rozhodnutím představenstva o vyloučení z členství.

Kromě celé řady výhod plynoucí z členství v komoře máte mimo jiné právo:
  • volit a být volen do orgánů komory,
  • využívat služeb poskytovaných komorou,
  • obracet se ke smírčím komisím komory.

Povinnosti plynoucí z členství

  • dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
  • řádně platit stanovené členské příspěvky na základě zaslané faktury do 14 dnů,
  • aktualizovat data.


Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de