Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V České republice byla od letošního roku naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Občané mohou nyní jeho služby využít také v oblastní kanceláři Krajské hospodářské komory Střední Čechy (v Business centru AMZ) na Pražské 298 v Brandýse nad Labem (bývalý areál BSS).

Nově lze v rámci vydávání výpisů z Obchodního rejstříku požádat o výpisy z:
 • rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR),
 • rejstříku nadací,
 • rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl známý jako rejstřík obecně prospěšných společností),
 • rejstříku společenství vlastníků jednotek,
 • rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013).

Služby CzechPOINT

Další informace vám poskytne
Ing. Taťána Veselá na telefonu: 724 613 952; vesela@komora.cz.
Všechny podrobnosti o projektu Czech POINT včetně míst, kde jeho služby můžete využít, získáte na internetové adrese www.czechpoint.cz nebo přímo na stránkách HK ČR www.komora.cz.

Od 1. července vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která mimo jiné ruší místní příslušnost živnostenského úřadu a zavádí možnost tzv. podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT. Hospodářská komora patří k institucím, které kontaktní místa CzechPOINT provozují.

Ve snaze usnadnit vstup do podnikání a samo provozování podnikatelské činnosti připravila Hospodářská komora ČR formulářový portál http://formulare.komora.cz. Prostřednictvím tohoto portálu, který je součástí služeb poskytovaných jednotnými kontaktními místy hospodářské komory http://jkm.komora.cz, lze nejen ohlásit živnost, ale vyplnit i další formuláře, podat daňové přiznání a komunikovat s dalšími úřady státní správy.

Výpis z Katastru nemovitostí

 • Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
 • Každá strana výpisu je zpoplatněna - první stránka 90,- Kč, druhá a další stránka 50,- Kč.
 • Provozní doba: Po, St, Čt 08.00 – 15.00 hodin.

Výpis z Obchodního rejstříku

 • Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ organizace.
 • Každá strana výpisu je zpoplatněna - první stránka 90,- Kč, druhá a další stránka 50,- Kč.
 • Provozní doba: Po, St, Čt 08.00 – 15.00 hodin.

Výpis z Živnostenského rejstříku

 • Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ organizace.
 • Každá strana výpisu je zpoplatněna - první stránka 90,- Kč, druhá a další stránka 50,- Kč.
 • Provozní doba: Po, St, Čt 08.00 – 15.00 hodin.

Výpis z Rejstříku trestů

 • Výpis lze vydat pouze na základě písemné žádosti osoby, které se výpis týká a jejíž totožnost byla ověřena. Žádat o výpis může rovněž zmocněnec nebo advokát na základě úředně ověřené plné moci.
 • Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč. K vydání je nutno předložit platný osobní doklad: OP nebo cestovní pas.
 • Provozní doba: Po, St, Čt 08.00 – 15.00 hodin.

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

 • Výpis lze vydat po sdělení IČO, totožnost se neověřuje, informace má povahu veřejně přístupné informace.
 • Výpis je vyžadován po právnických osobách i v souvislosti s prokazováním trestní bezúhonnosti jako dodavatelů dle novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč


Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de