O nás

Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK StČ) vznikla jako zájmové sdružení okresních hospodářských komor působících ve Středočeském kraji na základě občanského zákoníku a zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Hlavním důvodem založení KHK StČ bylo vytvoření instituce, která by usnadňovala spolupráci mezi okresními hospodářskými komorami v rámci kraje a současně plnila funkci instituce postavené na roveň institucím, které vznikly na základě nového územního uspořádání.

V listopadu 2004 proběhla transformace KHK StČ, kdy došlo k přeměně dosavadního sdružení na regionální hospodářskou komoru. Samotný proces transformace byl zahájen v květnu a v červnu 2004, kdy na základě rozhodnutí mimořádných valných hromad došlo ke sloučení Okresní hospodářské komory Praha-východ, Okresní hospodářské komory Nymburk a Okresní hospodářské komory Beroun s Okresní hospodářskou komorou Praha-západ. Po provedení změn souvisejících s výše uvedenými kroky v obchodním rejstříku a u příslušných institucí bylo přistoupeno k závěrečné fázi transformace, a to k přejmenování OHK Praha-západ (nástupnické komory všech tří OHK) na Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy, vzniklou podle zákona 301/Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.Poslední krok celé transformace byl zakončen rozhodnutím shromážděním delegátů a mimořádnou valnou hromadou KHK StČ ze dne 9.11.2004 o ukončení činnosti staré Krajské hospodářské komory Střední Čechy převodem práv a povinností na novou Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy, jako právního nástupce a volbou nových orgánů KHK StČ. Staronovým předsedou KHK StČ se stal Zbyněk Lukavec, místopředsedy jsou Daniel Havlík, Libor Kudláček, Pavel Oktábec a Miroslav Vaníček. Představenstvo je složeno ze zástupců oblastí a okresních komor. Shromáždění delegátu zvolilo též oblastní rady ve sloučených OHK, které o to projevily zájem. Tyto oblastní rady by měly plnohodnotně řídit činnost oblastních hospodářských komor, bývalých komor okresních.

V současné době je KHK StČ sdružením 11 okresních hospodářských komor, čímž je zajištěno díky umístění těchto komor působení KHK StČ téměř po celém Středočeském kraji s výjimkou ”okresu” Rakovník. V této oblasti se však nyní usilovně pracuje na vzniku funkční Okresní hospodářské komory Rakovník, jejíž představitelé jsou v neustálém kontaktu s KHK StČ a po vyřešení všech legislativních záležitostí týkajících se vzniku jsou připraveni vstoupit jako poslední OHK v kraji do KHK StČ.Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de