Cíle

Základním posláním KHK StČ je především:

  • podporovat podnikatelské aktivity, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů KHK StČ,
  • organizovat vzdělávací činnosti a ve spolupráci se státní správou především na krajské úrovni zajišťovat informační servis,
  • spolupracovat při vytváření nejrůznějších analýz nebo rozvojových plánu v kraji, vyhotovovat různá odborná stanoviska,
  • spolupracovat aktivně s krajskými orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi v zájmu ekonomického rozvoje regionu a být výkonným a důstojným partnerem státní správy a samosprávy v regionu,
  • spolupracovat se specializovanými agenturami (CzechInvest, CzechTrade, Regionální rozvojová agentura, atd.) při podpoře vstupu zahraničního kapitálu do regionu;
  • propagovat region v zahraničí s cílem zprostředkovat kontakty mezi našimi a zahraničními podnikateli;
  • rozvíjet spolupráci s obdobnými institucemi v družebních městech všech měst regionu;
  • vytvářet v rámci komory odborné sekce nebo pracovní skupiny, apod.


Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de