KHK StČ - má svoji historii

 • Novodobá historie Krajské hospodářské komory Střední Čechy (dále jen KHK StČ) začala již v září 1995, kdy se na teritoriu Středních Čech sdružily 3 okresní hospodářské komory (Příbram, Beroun a Kladno).
 • Od 1. dubna 1999 to však bylo již 10 okresních komor (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk-Poděbrady, Praha-východ, Praha-západ, Příbram), které založily Regionální sdružení okresních hospodářských komor Střední Čechy se sídlem v Příbrami (RSK StČ).
 • Dne 21. června 2000 se připojila jedenáctá okresní komora, a to Kutná Hora. Zástupci všech komor se aktivně účastnili prací na přípravě nového krajského uspořádání, které je o to významnější, že vzniklý Středočeský kraj splňuje parametry NUTS 2 (Nomenklatura územních statistických jednotek), což je předpoklad např. pro čerpání finančních prostředků z fondů EU. Vědomi si těchto skutečností, provedly sdružené OHK dne 21. června 2000 zásadní krok a schválily statut Krajské hospodářské komory StČ se sídlem v Příbrami, která zůstává i nadále sdružením právnických osob tak, jak umožňuje stávající zákon o komorách.

  Tento zásadní krok, který se opírá o vůli jednotlivých OHK, svojí podstatou znamenal nový, širší přístup k práci komor, ale především signalizoval nové myšlení, myšlení na platformě nového politicko-geografického celku. Pro krajskou komoru tím nastala nová doba. Doba, která je vyplněna prací na budování nových pozic, jejichž základy byly položeny jedenácti okresními hospodářskými komorami. Vznik KHK StČ je nutné chápat, jako vznik orgánu, který je ustanoven jako prodloužená ruka OHK, orgánu, který si přisvojuje pouze ta práva, která mu zákládající OHK předala a který musí svým významem zasahovat do práce HK ČR a musí mít své slovo v republikové struktuře komory.

Ustavení KHK Střední Čechy

 • Dne 21.6. 2000 ve velké zasedací místnosti v budově HK ČR v Praze se uskutečnilo zasedání předsednictva Regionálního sdružení OHK Střední Čechy. Jednání se účastnili zástupci jedenácti OHK ze Středních Čech, tj. OHK Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ, Praha-východ, Příbram.
 • Na tomto shromáždění došlo k ustavení Krajské hospodářské komory Střední Čechy (dále jen KHK StČ) ze stávajícího Regionálního sdružení OHK Střední Čechy a schválení Statutu Krajské hospodářské komory Střední Čechy.
 • Na pořadu jednání byla i volba předsedy a místopředsedů KHK StČ. Předsedou byl zvolenRudolf Vácha - stávající předseda OHK Mělník a místopředsedy ing. Zbyněk Lukavec - předseda OHK Nymburk a ing. Pavel Oktábec - předseda OHK Příbram.

Přemístění úřadu KHK StČ a zahájení činnosti úřadu KHK StČ v Příbrami

 • To, že sídlo KHK StČ je již ode dne 20. června 2000 v Příbrami, bylo oceněním za předchozí aktivity, které s vytvořením a zaregistrováním KHK střední Čechy /dříve RSK StČ = Regionální sdružení komor/ měla OHK v Příbrami.
 • Do sídla krajské komory se přemístil i Úřad KHK StČ, který působil dle Statutu, usnesení Valné hromady KHK a dalších ujednání v OHK Mělník do 30.6.2001. Cílem představenstva KHK StČ bylo však mít sídlo s profesionálním úřadem v místě, kde je sídlo hejtmana a KÚ.

Nové umístění úřadu KHK StČ

 • Jak již bylo několikrát zmíněno, hlavním cílem představenstva KHK StČ však bylo mít profesionální úřad KHK StČ v místě, kde je sídlo hejtmana Středočeského kraje a Krajského úřadu Středočeského kraje, což by zajišťovalo operativnější jednání se zástupci KÚ StČ. Po několika jednáních se podařilo členům představenstva dojednat poslední stěhování úřadu tentokrát z Příbrami do Prahy, kde je umístěn KÚ StČ. Z tohoto důvodu sídlí úřad KHK StČ již od roku 2002 v Praze. Vzhledem k "atypickému" rozložení Středočeského kraje, který doslova obklopuje hlavní město Prahu se jeví toto místo jako nejvhodnější pro snazší komunikaci jak se samotným KÚ StČ, sdruženými okresními hospodářskými komorami nebo podnikateli působícími ve Středočeském kraji, tak i s Hospodářskou komorou ČR.


Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de