OBK Nymburk, Palackého tř. 223, 288 01 Nymburk
mobil: 724 613 952
e-mail: vesela@komora.cz


PROJEKTY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU


Systém permanentního mapování potřeb trhu práce
a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • V rámci realizace projektu byl vytvořen Databázový informační systém KHK StČ
 • Zahájení ostrého provozu 2.5. 2008

Poslání Komory

 • podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů KHK StČ
 • organizování vzdělávací činnosti a ve spolupráci se státní správou především na krajské úrovni zajišťování informačního servisu
 • aktivní spolupráce s krajskými orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi v zájmu ekonomického rozvoje regionu
 • spolupráce se specializovanými agenturami (CzechInvest, CzechTrade, Regionální rozvojová agentura, atd.) při podpoře vstupu zahraničního kapitálu do regionu
 • propagace regionu v zahraničí

Akce Komory

 • pracovní setkání podnikatelů
 • kooperační burzy, setkání se zahraničními experty, podnikateli
 • prezentace v zahraničí
 • semináře, školení
 • společenské, kulturní a sportovní akce

Aktivním členstvím v hospodářské komoře podpoříte budování stavovské organizace středních a malých podnikatelů, budete mít prostor pro získánání odpovědí na vaše otázky, získáte nové kontakty a přístupy k novým informacím. Prostřednictvím KH se můžete podílet na připomínkování zákonů projednávaných parlamentem, můžete se setkávat s představiteli státní správy v ČR i zahraničí, můžete získávat kontakty na zahraniční podnikatele a setkávat se s nimi při jejich misích do ČR i cestovat na mise do zahraničí.

V rámci služeb pro členy je k dispozici bezplatné využití právní a účetní poradny

Podnikatelské prostředí v EU

všeobecné informace o změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu

Vzdělávání

nabídka vzdělávacích pořadů a seminářů na aktuální téma v rámci regionů i centra

Česká legislativa pro podnikatele

životní situace firmy, podnikatele, občana. Daně, cla zákony

Dotace

informace o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů na regionální i celostátní úrovni

Obchodní kontakty

komerční nabídku a poptávky v tuzemsku a zahraničí

Karnet ATA

služby usnadňující dočasný dovoz a vývoz zboží Karnet ATA