Proč se stát členem HK ČR

  • HK ČR, která je jediném subjektem v České republice, který ze zákona zastupuje podnikatelskou veřejnost, důsledně hájí oprávněné zájmy svých členů
  • členství v HK ČR je vnímáno (stejně jako je tomu u zahraničních komor) jako prestižní záležitost, členové HK ČR jsou v zahraničí plně respektováni a uznáváni
  • každý člen HK ČR má možnost zapojit se do práce v odborných sekcích nebo pracovních skupinách a tím získat aktuální informace ze svého oboru včetně možnosti prezentace svých názorů vůči komoře a jejím prostřednictvím i vůči orgánům místní a státní správy – připomínkování zákonů a legislativní činnosti, tvoba zákonných norem
  • každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované HK ČR
  • každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz se zásadními ekonomickými informacemí
  • každý člen je pravidelně každý týden informován o dění v podnikatelském prostředí a hospodářském životě v regionech i celé republice prostřednictvím elektronického e-Zpravodaje, kterým taktéž získává pozvání na všechny semináře, konference a další akce
  • všem členům je nabízeno kontaktní jednání se zahraničními podnikateli
  • všem členům je nabídnuta možnost členství v různých zahraničních klubech

Podnikatelské prostředí v  EU

Všeobecné informace o změnách podnikatelského prostředí v  rámci EU a jednotného evropského trhu

Projektové poradenství

Nová služba projektové poradenství má za cíl zajistit efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů podnikatelskými subjekty Středočeského kraje.

Pomoc s  tvorbou či   přípravou projektů čerpající prostředky z  EU za velmi výhodných podmínek.
Pomoc s  administrací projektu nebo jen bezplatný servis v  poskytování základních informací (vhodné dotace, granty, aktuální výzvy, apod.)

Podnikatelské prostředí v EU

Pro členy KHK Střední Čechy

Czech POINT

Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současné době poskytuje tři druhy výstupů:
Výpis z Katastru nemovitostí; Výpis z Obchodního rejstříku; Výpis z Živnostenského rejstříku. Podrobné informace

Vzdělávání

Nabídka vzdělávacích akcí a seminářů na aktuální téma v rámci regionů i centra. Organizace různých vzdělávacích kurzů, seminářů, školení či workshopů z  nejrůznějších oblastí (daňové, pracovně-právní, strukturální fondy, veřejné zakázky, ….) připravené na míru zájemcům a to jak doma, tak v  zahraničí.

Zprostředkování zahraniční spolupráce

Zprostředkování kontaktů, organizace podnikatelských misí či kooperačních setkání, prezentace výrobků či propagačních materiálů firem na různých výstavách a akcích v  zahraničí, propagace firem formou zorganizování návštěv významných zahraničních osob, které navštěvují Středočeský kraj

Informační servis

Bezplatný informační servis zajišťující prostřednictvím speciálně vyvinutého systému poskytování kvalifikovaných informací na všech pracovištích komory

Česká legislativa pro podnikatele

Životní situace firmy, podnikatele, občana. Daně, cla, zákony

Obchodní kontakty

Komerční nabídky a poptávky v  tuzemsku a zahraničí

Další služby a informace

Daňové či certifikační a celní poradenství, kulaté stoly – podnikatelé x místní samospráva, možnost zapojit se do připomínkovacích řízení na různé úrovni a různých dokumentů týkajících se podnikatelské sféry a dalších služby, které můžete využít v  případě kontaktování komory


KONTAKTNÍ MÍSTA pro Prahu - východ

OBK Praha-východ, Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
mobil: 724 613 952, e-mail: vesela@komora.cz.

Expozitura Říčany, Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany,
mobil: 724 613 952