Celní poradenství

Pro usnadnění a zrychlení některých svých aktivit v oblasti zahraničního obchodu mohou podnikatelé využít služeb poskytovaných hospodářskými komorami působících na území Středočeského kraje. Nabízíme Vám tyto služby:

Vystavování karnetů ATA

Karnety ATA, které k dočasnému vývozu vystavují hospodářské komory byly zavedeny v českých zemích v roce 1963 na základě přístupu naší republiky k Celní úmluvě o karnetu ATA. Celní úmluva o karnetu ATA zajistila zjednodušení celních formalit při dočasném clu prostém dovozu zboží. Možnosti použití karnetu ATA jsou přesně stanoveny v těchto mezinárodních úmluvách. V současnosti lze karnet ATA použít do cca 58 zemí světa.
 • Karnet ATA - mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoz a dovoz zboží. Šetří finanční prostředky, zajišťuje rychlé celní odbavení a snadnou manipulaci s vyváženým zbožím. Slouží jako doklad pro bezcelní dočasný vývoz obchodních vzorků, exponátů a zařízení pro účely výstav a veletrhů do zahraničí nebo pro vývoz zařízení potřebného k výkonu povolání.
 • Platnost karnetu ATA je omezena na 1 rok od data vystavení. Celní úřady mohou délku platnosti zkrátit vzhledem ke skutečné délce trvání akce (koncert, výstava, apod.). Držitel karnetu tuto zkrácenou dobu platnosti musí dodržet.
 • Na karnety ATA nelze dočasně vyvézt zařízení, kterých se používá pro vnitřní dopravu nebo průmyslovou výrobu, pro výstavbu, obnovu, opravu nebo údržbu budov, pro přesun půdy a podobné práce.
 • Množství předmětů musí být přiměřené účelu dočasného dovozu.
  Tyto předměty nesmějí být půjčovány nebo pronajímány.
  Zboží nesmí být v zemi dočasného dovozu dále zpracováno.
  Karnet ATA nesmí být použit pro vývoz zboží za účelem opravy.
 • Pokud nelze zboží zpětně vyvézt zpět v době platnosti karnetu ATA, musí držitel karnetu zvolit jednu z následujících možností:
  1. požádat o vyclení zboží v zemi dočasného dovozu,
  2. požádat vystavující sdružení min. 3 týdny před skončením platnosti původního karnetu o tzv.následný karnet, avšak toto lze uplatnit pouze v některých zemích,
  3. požádat celní úřady země dočasného dovozu o převedení zboží na dovozní záznam a složit celní jistotu
  4. všechny skutečnosti musí být v karnetu zaznamenány zahraničními i našimi celními úřady. V opačném případě a v případě, kdy není potvrzen vývoz zboží ze země dočasného dovozu (i tranzitu), zahajují zahraniční celní správy reklamaci karnetu, což pro držitele představuje další výdaje.
 • Podmínky získání karnetu ATA:
  Karnet ATA mohou využívat všechny podnikatelské subjekty podnikající na základě oprávnění ze zákona. Za vystavení karnetu ATA jsou dle stanoveného sazebníku účtovány poplatky vycházející z hodnoty zboží.
Služby karnety ATA a ceritifikační jsou pro Středočeský kraj poskytovány na:
OHK Mladá Boleslav
tel: 326 722 411
e-mail: sekretariát@ohkmb.cz
OHK Příbram
tel: 318 627 784
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz


Ověřování dokumentů - certifikace

Ověřování průvodních dokladů pro export zboží (průvodní doklady, původ zboží) a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.
 • potvrzováním certifikátů o původu zboží (formulář Evropského společenství).
 • v případě, že zboží, které se vyváží z ČR není českého původu, můžeme na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JCD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.
 • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Konzultace k aktuální celní problematiceProdej odborných publikací

Nabízíme publikace týkajících se především problematiky obchodování a podnikání.

Služby celního poradenství i odborné publikace získáte na všech pobočkách KHK.Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de