Informační místa pro podnikatele

Veřejná informační služba podnikatelům

Oficiální formulář pro podání požadavku (dotazu) na InMP

Krajská hospodářská komora Střední Čechy (KHK StČ) se spolu s členskými okresními hospodářskými komorami a za podpory středočeského krajského úřadu zapojila do projektu Informační místa pro podnikatele (InMP). Informační místa pro podnikatele je dosud největším projektem Hospodářské komory ČR, který slouží především pro potřeby malých a středně velkých firem, pro něž vstup České republiky do EU představoval vysokou míru rizika. Samotná realizace tohoto projektu začala v říjnuí roku 2003.

Od založení projektu bylo postupně na území ČR i v pověřených obcích III. stupně otevřeno 78 informačních regionálních míst (RM), 29 jejich expozitur (ERM) a 18 oborových informačních míst (OIM), která se specializují na otázky z konkrétních oblastí podnikání a vydávání příručky o podnikání v jednotlivých živnostech s přihlédnutím ke změnám po vstupu ČR do EU. Tato síť regionálních a oborových informačních míst poskytuje "Malým a středním podnikatelům" pomoc a obecné informace soustředěné na jednom místě týkající se nejrůznějších oblastí podnikatelských aktivit.

 • PRŮZKUM SPOKOJENOSTI s Informačním místem pro podnikatele
  Jestliže jste již služeb InMP využili (osobně nebo prostřednictvím webového formuláře) a pokud máte zájem podílet se na zlepšení našich služeb, vyplňte prosím následující dotazník (obsahuje 5 otázek a vyplňování by nemělo zabrat více než 2 minuty).
 • Průzkum spokojenosti - dotazník

Pomoc podnikatelům ve Středočeském kraji

Regionální informační místa ve Středočeském kraji začala postupně vznikat od října roku 2003 a do konce téhož roku již zde působilo 11 kontaktních míst a to v Příbrami, Mladé Boleslavi, Praze 2 (pro okres PZ), Kutné Hoře, Mělníku, Poděbradech, Kladně, Kolíně, Čelákovicích, Berouně a Benešově. Během roku 2005 byla zahájena další etapa projektu a to vytvořením regionálního informačního místa v Rakovníku a jednotlivých expozitur již stávajících regionálních míst v pověřených obcích III. Stupně. Konkrétně se jedná o expozituru v Dobříši, Sedlčanech, Čáslavi, Českém Brodě, Nymburce, Říčanech a Hořovicích. V rámci přiblížení se podnikatelů a návrhů podnikatelů na přesun došlo během roku 2005 k přesunu RM Praha 2 do Mníšku pod Brdy a RM Čelákovice do Brandýsa nad Labem.

Jakých služeb můžete využít?

Forma pomoci závisí na konkrétním požadavku podnikatele. Může to být poskytnutí informací, odborné školení, přímé poradenství či příprava rozvojového projektu a žádosti o podporu z fondů Evropské unie. Mimo to pracovníci hospodářských komor přímo podnikatele aktivně oslovují, navštěvují a seznamují se s jejich problémy, potřebami, náměty a požadavky. Využít můžete např.

 • Veřejná informační služba podnikatelům
  Oficiální formulář pro podání požadavku (dotazu) na InMP
 • informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných informací o regionu
 • všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • česká legislativa pro podnikatele
 • informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni
 • nabídka vzdělávacích programů v rámci regionů
 • poradenství - definování dotazů, zprostředkování pro poradenství specializované: právní, ekonomické, apod. (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP )
 • schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU
 • komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí
 • informace o produktech CEI (centra pro evropskou integraci), CEBRE (zastoupení HK ČR, Svazu průmyslu a dopravy v Bruselu), stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní informační místa (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska CzechTradu, ICU a další instituce podpor MSP) na regionální a celostátní úrovni.
 • komerční služby - odborné publikace, e-aukce

Chcete využít služeb regionálních informačních míst nebo expozitur a nevíte jak?

 • Regionální kanceláře
  ve větších městech mají otevřeno minimálně tři dny v týdnu, výjimkou ale nejsou ani taková, která jsou v provozu od pondělí do pátku
  Úřední dny pro podnikatele jsou pondělí, středa a čtvrtek obvykle od 8.00 do 16.00 hodin.
 • Expozitury
  v obcích s rozšířenou působností jsou k dispozici podnikatelům obvykle jeden den v týdnu, kdy je na místě přítomen pracovník InMP.

Způsob komunikace záleží pouze na Vás. Naše pracovníky lze kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo e-mailem. Možné jsou i osobní schůzky na příslušném pracovišti v úředních dnech, případně po dohodě s příslušným pracovníkem i v jiný den.

Víte, kde najdete "své" poradenské místo?

Krajské koordinační místo (KKM) Středočeského kraje
- řídící článek ve Středočeském kraji
Freyova 27, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: 296 646 206
Fax: 296 646 165
e-mail: kkmstrednicechy@inmp.cz

Expozitura Hořovice
Nádražní 606, 268 01 Hořovice
Tel: 724 613 951

Expozitura Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 28 Český Brod
Tel: 724 613 955

Expozitura Dobříš
Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš
tel. 724 613 953

Expozitura Sedlčany
nám. T.G.M. 34, 264 01 Sedlčany
tel. 724 613 953

Expozitura Čáslav
Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav
Tel: 724 613 954

Expozitura Nymburk
Palackého tř. 223, 288 02 Nymburk
Tel: 724 613 958

Expozitura Říčany
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
Tel: 724 613 952

RM Benešov
Tyršova 2071, 256 01 Benešov
Tel: 317 729 198
Fax: 317 729 198
e-mail: rmbenesov@inmp.cz

RM Beroun
Husovo nám. 85, 266 01 Beroun
Tel. 311 612 100
Fax: 311 621 553
e-mail: RMBeroun@inmp.cz

RM Kladno
Nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno
Tel: 312 661 616
Fax: 312 661 616
e-mail: RMKladno@inmp.cz

RM Kolín
Husova 48, 280 01 Kolín
Tel: 321 717 969
Fax: 321 717 969
e-mail: RMKolin@inmp.cz

RM Mělník
Tyršova 106, 276 01 Mělník
Tel: 315 624 432
Fax: 315 635 540
e-mail: RMMelnik@inmp.cz

RM Příbram
Tyršova 106 - Zámeček, 261 01 Příbram
Tel. 318 627 784
Fax: 318 627 785
e-mail: RMPribram@inmp.cz

RM Mladá Boleslav
Staroměstské nám. 150, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 722 411
Fax: 326 722 411
e-mail: RMMladaboleslav@inmp.cz

RM Kutná Hora
Šultysova 167, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 524 655
Fax: 327 524 655
e-mail: RMKutnaHora@inmp.cz

RM Poděbrady
Na Hrázi 64/III, 290 01 Poděbrady
Tel: 325 616 446
Fax: 325 611 589
e-mail: RMPodebrady@inmp.cz

RM Praha-východ
Areál firmy AMZ, Pražská 289, Brandýs n. Labem
Tel: 326 377 708
Fax: 326 377 708
e-mail: RMPraha-vychod@inmp.cz

RM Praha-západ
Pražská 17, 252 10 Mníšek p. Brdy
Tel: 318 590 711
Fax: 318 590 712
e-mail:RMPraha-zapad@inmp.cz

RM Rakovník
Husovo nám.17, 269 01 Rakovník
Tel: 313 502 750
Fax: 313 502 750
e-mail:RMrakovnik@inmp.cz
Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de