Erasmus II – Standardy praxe

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a výměna zkušeností pracovníků Hospodářské komory, škol a firem ze 4 zemí (5 partnerů) v oblasti poskytování a obsahu praktického vzdělávání na středoškolské úrovni. Součástí projektu je i nastavení standardu odborné praxe využitelné v regionech ČR a Rumunska vycházející ze současných potřeb, využití moderních technologií, zkušeností zahraničních partnerů z Německa a Francie.


6. Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe

Ve dnech 12.-16.6.2023 proběhlo v německém městě Idar Oberstein poslední setkání partnerů projektu. V rámci pracovního setkání byly zkontrolovány a zrevidovány dokumenty k projektu a intenzivně probíhaly práce všech partnerských organizací na finálním výstupu projektu -dokumentu Standardy praxe. Ukončení projektu je 31.8.2023.


5. Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe

V terminu 13.-17.3.2023 probíhá setkání partnerů projektu v Rumunsku. Setkání se účastní partneři z Francie (Maison Rhenanie-Palatinat), Německo (řemeslné komory v Koblenzi a školy v Idar Oberstein) a ČR (vedené KHK Střední Čechy a zástupců středních škol z SOU Hluboš a SPŠ stavební Kolín). Setkání se věnuje problematice propojení odborné výuky ve školách s praxí ve firmách a je zaměřeno na dřevozpracující studijní obor.


4. Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe

Ve dnech 23.-27.1.2023 probíhá ve Středočeském kraji v Poděbradech, Mladé Boleslavi a Nymburce mezinárodní setkání partnerů projektu. Partneři z Německa a Rumunska navštíví firmy a školy v oboru dřevozpracujiciho průmyslu. Zároveň přípravu podkladů ke zpracování finálního výstupu projektu a naplánují další spolupráci mezi partnerskými zeměmi.

Dne 25.1.2023 partneři projektu navštívili firmu Divine Furniture and Design v obci Horky nad Jizerou, kde měli možnost sdílet zkušenosti majitelů firmy manželů Davis,která úzce spolupracuje s SOŠ a SOU Mladá Boleslav v rámci praktické výuky žáků v oboru truhlář. Hned poté navštívila celá skupina tuto střední školu a pohovořili se zástupcem ředitele panem Kozákem o teoretické a praktické výuce ve škole.

V rámci partnerského setkání navštívili dne 26.1. nábytkářskou firmu Dudinger v Sadské. kde měli možnost vidět komplexní zpracování dřeva až po výrobu luxusního užitkového nábytku. Firma vyrábí z masivu a je jednou z největších českých výrobců nábytku v ČR pracujících výhradně s masivem. Další exkurze proběhla v Nymburském pivovaru. kde se seznámili s tradiční výrobou v regionu.


 

3. Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe

Ve dnech 28.11. – 2. 12. proběhne 3. setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe č. projektu: 2021-1-CZ01-KA210-VET-000027193, které organizuje KHK Střední Čechy se zástupci Maison Rhenanie-Palatinat ve francouzském Dijonu.

2. Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe

Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe proběhlo ve dnech 12.-16.9.2022 v Německu ve městě Koblenz. Účastni se jej zástupci z partnerských organizaci z České republiky, Německa a Francie. Další setkáni projektu proběhne ve Francii.


1. Mezinárodní setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe

Ve dnech 22. – 24. 6. proběhlo 1. setkání projektu Erasmus+ Standardy praxe č.2021-1-CZ01-KA210-VET-000027193, které organizovala KHK Střední Čechy ve Středočeském kraji a v Praze.

První den probíhalo zahájení pracovního setkání v prostorách HK ČR v Praze za účasti zástupců KHK a 6 zahraničních partnerů z Německa, Rumunska a Francie. Hlavním úkolem bylo definování konkrétních činností, rozdělení úkolů, určení zodpovědných osob a ujasnění výstupů.

Dne 23. 6. zavítali partneři do SOU Hluboš a navštívili dřevozpracující firmy v okolí Příbrami. Následující den probíhal v SOŠ a SOU Kolín II a dřevozpracujících firmách Kolínska.

Celé setkání bylo zaměřeno na spolupráci škol a firem v souvislosti s praktickou výukou studentů ve firmách a standardů praxe, kterými se řídí. Dále také na využití moderních technologií a strojů.

Následující setkání jsou naplánovaná na 12. – 16. 9. v Německu (Koblenz), 28. – 2. 11. ve Francii, 23. – 27. 1.2023 v ČR, 27. – 31.3. v Rumunsku a závěrečná evaluace projektu proběhne v termínu 5. – 9. 6.2023 opět v Německu (Idar-Oberstein).


Výstupy z projektu: Erasmus II – Standardy praxe

National education and Vocational education in France

Standards of practice_FINAL DOCUMENT