Erasmus+  Festival tradic (výstupy)

Záměrem projektu je výměna zkušeností, porovnání dosavadních znalostí a především zvýšení odborných dovedností v oblasti tradičních řemesel za odborné účasti zástupců podnikatelské sféry. V rámci projektu bude vždy uspořádána výstava výrobků, výroba lokálních výrobků studenty pod vedením odborníka, návštěva specializovaného pracoviště zaměřeného na tradiční průmyslová odvětví či výrobky, seznámení se vzdělávacím prostředím příslušného partnera. Výstupem projektu budou produkty vytvořené a prezentované na 6 výstavách, informační plakáty informující o regionu a jeho tradicích. Další informace budou poskytovány prostřednictvím brožur a kalendářů mapujících výstupy projektů. Dlouhodobý dopad se projeví i v úspěšnějším uplatnění žáků na trhu práce.

 


 

 

0__CZ-KHK

1__Slovakia

2__Romania

3__Italy

4__Croatia

5__Germany

6__CZ Kladno

Brochure Erasmus

CALENDAR – Festival of Tradition

Organization manual Festival of Tradition