Propagační katalog výrobků středočeských firem

Hlavním posláním Krajské hospodářské komory Střední Čechy je pomáhat středočeským podnikatelům. Zvláště v současné době, kdy naši podnikatelé procházeli velmi složitým obdobím, se naše komora snažila a snaží realizovat nejrůznější aktivity, které by pomohly překonat mnohdy nelehké situace. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli za podpory Středočeského kraje zpracovat tento katalog, kterým bychom chtěli široké veřejnosti prezentovat výrobky především menších středočeských podnikatelů. Podnikatelů, jejichž produkty mohou najít široké uplatnění. Jsou ukázkou zručnosti a kvality ruční práce či dovednosti vytvořit zajímavý produkt. Mohou najít uplatnění nejen jako nejrůznější propagační předměty různých subjektů, zajímavé regionální dárky pro obchodní či spolupracující partnery, ale stát se i vhodným sortimentem pro zájemce z řad obchodníků či obdobných subjektů.

Moc rádi bychom tímto katalogem zvýšili povědomí o našich podnikatelích a přispěli k prohloubení spolupráce mezi různými subjekty v regionu. Kromě tištěné podobě jsme zpracovali také elektronickou podobu, kterou bychom chtěli postupně dále doplňovat o další zajímavé výrobce a výrobky.

 

Ivana Chottová, předsedkyně

a

tým pracovníků Krajské hospodářské komory Střední Čechy

 

 PŘEJÍT NA KATALOG 

PLAKÁT